Mimořádné opatření MZ

Milí rodiče,

před vstupem do šatny použijte desinfekci na ruce a nasaďte si roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na nos a ústa. Udržujte odstupy min. 2 metry.

Děkujeme.                        

Dne 10.9.2020

Bruslení

kurz bruslení pro všechny děti proběhne od 8.10. do 12.11. (mimo 29.10.).

S sebou: vhodné oblečení na led – nemusí být lyžařské, stačí softshellové, šusťákové rukavice, brusle, helma – může být i cyklistická  – vše dát do batohu.

Možnost půjčení bruslí za 100,- Kč – zájem o půjčení hlaste do 2.10.

Cena za 5 lekcí 300,- Kč + doprava 220,- Kč – prosíme uhraďte do 2.10. Děkujeme

 

Vybíráme rodičovský příspěvek 200,- Kč/I. pololetí na kulturní akce.

Sportovní kroužek

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 14:45 do 15:30 hod. První lekce bude 14.9.

Své děti přihlaste na   http://bavimesesportem.cz/materske-skoly-5/

(cvičení dětí, Skalicko, Mateřské školy, MŠ Horní Rybníky)

Odpolední svoz dětí bude zrušen.

Kroužek Seznamování s angličtinou od 7.10.

Zájem o kroužek hlaste učitelkám ve třídě do konce září. Max. počet dětí 12, přednost mají starší děti.

Cena kroužku za pololetí 500,- Kč.

Kroužek bude probíhat každou středu od 14:45 až 15:30 hod. Poté si děti vyzvednete, svoz nebude zajištěn.

Informace k provozu mš od 1.9.2020

Informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

  • Od dětí se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před školou-bude SVOZ dětí !
  • Děti/zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! V případě projevů příznaků infekčního onemocnění během pobytu dítěte v mš (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který v co nejkratším možném čase dítě vyzvedne a opustí budovu mš.
  • U vstupu do budovy mš bude k dispozici prostředek k dezinfekci rukou.

Milí rodiče, děkujeme za spolupráci v této koronavirové době a pevně věříme, že to společně zvládneme.

Za kolektiv mateřské školy                                                                                                                   P.Dlauhoweská

 

Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

Projekt

Projekt

ŠABLONY II – ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ HORNÍ RYBNÍKY

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008779

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Celková výše podpory: 359 704,- Kč.

 

Zápis 2019

Seznam přijatých / nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019

Angličtina hrou

Každá středa od 15:00 do 15:30.

Cena kurzu dle počtu přihlášených dětí.

Pro děti navštěvující kroužek nebude zajištěn odvoz.

Zájemci hlaste děti do konce října.