Nabídka letních příměstských táborů od „Bavíme se sportem“

Přílohy

tábor skalice (1)
tábor skalice (1) (13 MB)

Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

Zápis do MŠ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2020 / 2021

Mateřská škola, Zábrodí, Horní Rybníky 29

 1. Zápis bude probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí
  v mateřské škole.
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude podávána  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
 • poštou,
 • vhozením do schránky mateřské školy.

Adresa MŠ:

Mateřská škola Horní Rybníky                                                                                                           Horní Rybníky 29                                                                                                                              549 41 Zábrodí

E-mail: mshornirybniky@mshornirybniky.cz

Datová schránka ID: i2r8kk7

 1. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 2. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy.
  Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.
 3. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy (www.mshornirybniky.cz) a z webových stránek obce Zábrodí (www.zabrodi.cz). Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole (tel: 727 965 777– ředitelka Petra Dlauhoweská)

    Mateřská škola, Zábrodí, Horní Rybníky 29

 zápis 2020\Žádost-o-přijetí-k-předškolnímu-vzdělávání-.docx

K žádosti přiložte prostou kopii rodného listu a kopii OP (váš nebo dítěte). Čestné prohlášení o povinném očkování je součástí žádosti. (V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. Doložte kopii očkovacího průkazu).

Poskytnuté kopie osobních dokladů slouží pouze k ověření totožnosti ve správním řízení. Po ukončení správního řízení škola tyto osobní údaje již zpracovávat nebude a dokumenty budou skartovány (nebo osobně vráceny rodičům).

 

 

 

 

 

Sportovní kroužek

V pondělí 24.2.2020 nebude sportovní kroužek. Náhradní hodina bude tento pátek 21.2. v dopoledních hodinách.

Pondělní odpolední rozvoz dětí bude zajištěn.

Provoz MŠ v době letních prázdnin

od 1.7. –  do 10.7. 2020 – omezený provoz

od 13.7. – do 14.8. 2020 – provoz přerušen

od 17.8. – 31.8. –  omezený provoz

V týdnu od 13. – 17.7. budete mít možnost umístit své děti do MŠ v Dolní Radechové. Zájem nahlaste do konce dubna.

Projekt

Projekt

ŠABLONY II – ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ HORNÍ RYBNÍKY

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008779

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Celková výše podpory: 359 704,- Kč.

 

Zápis 2019

Seznam přijatých / nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019

Angličtina hrou

Každá středa od 15:00 do 15:30.

Cena kurzu dle počtu přihlášených dětí.

Pro děti navštěvující kroužek nebude zajištěn odvoz.

Zájemci hlaste děti do konce října.

Získali jsme bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola :-)

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/ms-horni-rybniky

Přílohy

bronzový certifikát
bronzový certifikát (266 KB)

Projekt

Projekt

ŠABLONY PRO MŠ HORNÍ RYBNÍKY, ZÁBRODÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Více informací o projektu naleznete v příloze.