Zápis 2019

Seznam přijatých / nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019

Angličtina hrou

Každá středa od 15:00 do 15:30.

Cena kurzu dle počtu přihlášených dětí.

Pro děti navštěvující kroužek nebude zajištěn odvoz.

Zájemci hlaste děti do konce října.

Získali jsme bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola :-)

http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/ms-horni-rybniky

Přílohy

bronzový certifikát
bronzový certifikát (266 KB)

Projekt

Projekt

ŠABLONY PRO MŠ HORNÍ RYBNÍKY, ZÁBRODÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Více informací o projektu naleznete v příloze.

 

 

 

Informace o projektu Skutečně zdravá škola

Přílohy

článek SZŠ
článek SZŠ (7 KB)

Školní vzdělávací program

Školní řád

Seznam věcí pro děti do MŠ

 • náhradní oblečení do třídy i na ven (vše podepsané)
 • pyžamo (podepsané)
 • gumáky, pláštěnka
 • pevné bačkůrky (podepsané)
 • zubní kartáček + pasta
 • plastový hrníček na pitný režim ( podepsaný)
 • krabičku nebo balíčky papírových kapesníků (DOBROVOLNĚ)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí pro školní rok 2016/2017.

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná 2. 6. 2016 v 15,30hod. v budově mateřské školy.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Horní Rybníky pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 7. 5. 2019, v době od 9–15,30 hodin v budově MŠ.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

 • občanský průkaz nebo pas
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou přihlášku do MŠ včetně požadovaného lékařského potvrzení
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Přílohy

zápis do mš, 7.5.2019
zápis do mš, 7.5.2019 (14 KB)
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří (27 KB)
žádost
žádost (36 KB)