Posts by Petra Dlauhoweská

Informace o projektu Skutečně zdravá škola

Přílohy

článek SZŠ
článek SZŠ (7 KB)

Seznam věcí pro děti do MŠ

 • náhradní oblečení do třídy i na ven (vše podepsané)
 • pyžamo (podepsané)
 • gumáky, pláštěnka
 • pevné bačkůrky (podepsané)
 • zubní kartáček + pasta
 • plastový hrníček na pitný režim ( podepsaný)
 • krabičku nebo balíčky papírových kapesníků (DOBROVOLNĚ)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí pro školní rok 2016/2017.

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná 2. 6. 2016 v 15,30hod. v budově mateřské školy.

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Horní Rybníky pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 7. 5. 2019, v době od 9–15,30 hodin v budově MŠ.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

 • občanský průkaz nebo pas
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou přihlášku do MŠ včetně požadovaného lékařského potvrzení
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2019/2020

jídelníček 17. – 21.2. 2020


jídelníček 17. – 21.2. 2020

Přílohy

jídelníček
jídelníček (293 KB)