Informace k provozu mš od 1.9.2020

Informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

  • Od dětí se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před školou-bude SVOZ dětí !
  • Děti/zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! V případě projevů příznaků infekčního onemocnění během pobytu dítěte v mš (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který v co nejkratším možném čase dítě vyzvedne a opustí budovu mš.
  • U vstupu do budovy mš bude k dispozici prostředek k dezinfekci rukou.

Milí rodiče, děkujeme za spolupráci v této koronavirové době a pevně věříme, že to společně zvládneme.

Za kolektiv mateřské školy                                                                                                                   P.Dlauhoweská