Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2018/2019