Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2019/2020