Možnost umístění dětí do MŠ D. Radechová o letních prázdninách

Nahlaste zájem o umístění dítěte v době letních prázdnin do MŠ D. Radechová v termínu od 16.7. – 20.7. 2018, nejpozději do konce května.  Děkujeme.