Svoz dětí je do odvolání zrušen. Děkujeme za pochopení

Sportovní kroužek a kurz bruslení

Mimořádným opatřením se tyto pohybové aktivity neuskuteční !! Jakmile bude možná realizace, dáme vám vědět.

Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření MZ

Milí rodiče,

před vstupem do šatny použijte desinfekci na ruce a nasaďte si roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na nos a ústa. Udržujte odstupy min. 2 metry.

Děkujeme.                        

Dne 10.9.2020

Vybíráme rodičovský příspěvek 200,- Kč/I. pololetí na kulturní akce.

Sportovní kroužek

Kroužek bude probíhat každé pondělí od 14:45 do 15:30 hod. První lekce bude 14.9.

Své děti přihlaste na   http://bavimesesportem.cz/materske-skoly-5/

(cvičení dětí, Skalicko, Mateřské školy, MŠ Horní Rybníky)

Odpolední svoz dětí bude zrušen.

Kroužek Seznamování s angličtinou od 7.10.

Zájem o kroužek hlaste učitelkám ve třídě do konce září. Max. počet dětí 12, přednost mají starší děti.

Cena kroužku za pololetí 500,- Kč.

Kroužek bude probíhat každou středu od 14:45 až 15:30 hod. Poté si děti vyzvednete, svoz nebude zajištěn.

Informace k provozu mš od 1.9.2020

Informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

  • Od dětí se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před školou-bude SVOZ dětí !
  • Děti/zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit! V případě projevů příznaků infekčního onemocnění během pobytu dítěte v mš (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který v co nejkratším možném čase dítě vyzvedne a opustí budovu mš.
  • U vstupu do budovy mš bude k dispozici prostředek k dezinfekci rukou.

Milí rodiče, děkujeme za spolupráci v této koronavirové době a pevně věříme, že to společně zvládneme.

Za kolektiv mateřské školy                                                                                                                   P.Dlauhoweská

 

Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

Projekt

Projekt

ŠABLONY II – ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ HORNÍ RYBNÍKY

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008779

je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Celková výše podpory: 359 704,- Kč.

 

Zápis 2019

Seznam přijatých / nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019