Informace o projektu Skutečně zdravá škola

Přílohy

článek SZŠ
článek SZŠ (7 KB)

Školní vzdělávací program

Školní řád

Seznam věcí pro děti do MŠ

 • náhradní oblečení do třídy i na ven (vše podepsané)
 • pyžamo (podepsané)
 • gumáky, pláštěnka
 • pevné bačkůrky (podepsané)
 • zubní kartáček + pasta
 • plastový hrníček na pitný režim ( podepsaný)
 • krabičku nebo balíčky papírových kapesníků (DOBROVOLNĚ)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  ve znění platných předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že vyhovuje popř. nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí pro školní rok 2016/2017.

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná 2. 6. 2016 v 15,30hod. v budově mateřské školy.

Zápis do MŠ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2020 / 2021

Mateřská škola, Zábrodí, Horní Rybníky 29

 1. Zápis bude probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí
  v mateřské škole.
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude podávána  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
 • poštou,
 • vhozením do schránky mateřské školy.

Adresa MŠ:    

Mateřská škola Horní Rybníky

Horní Rybníky 29

549 41  Zábrodí

E-mail: mshornirybniky@mshornirybniky.cz

Datová schránka ID: i2r8kk7

 1. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 2. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy.
  Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.
 3. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy (www.mshornirybniky.cz) a z webových stránek obce Zábrodí (www.zabrodi.cz). Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole (tel: 727 965 777 – ředitelka Petra Dlauhoweská)

    Mateřská škola, Zábrodí, Horní Rybníky 29

 

zápis 2020\Žádost-o-přijetí-k-předškolnímu-vzdělávání-.docx

K žádosti přiložte prostou kopii rodného listu a kopii OP ( OP váš nebo dítěte). Čestné prohlášení o povinném očkování je součástí žádosti. V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. Doložte kopii očkovacího průkazu.

Poskytnuté kopie osobních dokladů slouží pouze k ověření totožnosti ve správním řízení. Po ukončení správního řízení škola tyto osobní údaje již zpracovávat nebude a dokumenty budou skartovány (nebo osobně vráceny rodičům).

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021

jídelníček 7.7. – 10.7.2020


jídelníček  7.7. – 10.7.2020

Přílohy

jídelníček
jídelníček (367 KB)