Rubrika Prošlé příspěvky

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Horní Rybníky pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 7. 5. 2019, v době od 9–15,30 hodin v budově MŠ.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

  • občanský průkaz nebo pas
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku do MŠ včetně požadovaného lékařského potvrzení
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Přílohy

zápis do mš, 7.5.2019
zápis do mš, 7.5.2019 (14 KB)
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří (27 KB)
žádost
žádost (36 KB)