Rubrika Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Horní Rybníky pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 5. 5. 2020, v době od 9–15,30 hodin v budově MŠ.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

  • občanský průkaz nebo pas
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku do MŠ včetně požadovaného lékařského potvrzení
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Sledujte průběžně webové stránky školy. Informace o podávání žádostí budou aktualizovány dle vývoje mimořádných opatření

Přílohy

zápis do mš, 5.5.2020
zápis do mš, 5.5.2020 (14 KB)
žádost
žádost (37 KB)
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří (27 KB)

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2020/2021