Rubrika Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Horní Rybníky pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 7. 5. 2019, v době od 9–15,30 hodin v budově MŠ.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:

  • občanský průkaz nebo pas
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku do MŠ včetně požadovaného lékařského potvrzení
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2019/2020