Vybíráme 200,- Kč za školní výlet. 125,- Kč doprava + 75,- Kč vstupné na zámek. Děkujeme