Vyšetření zraku firmou Visus – zájem o vyšetření hlaste učitelkám v MŠ do 11.10. 2019