Zápis 2019

Seznam přijatých / nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019