Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ V.Hejny

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ V.Hejny se koná v pátek 12.4.2019 od 13.30 do 18.00 hod. v přízemí budovy 1.stupně.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky, musí předložit doporučující zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny nebo Sp. pedagogického centra a zároveň doporučení dětského lékaře.