Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Horní Rybníky

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel - Obec Zábrodí, Horní Rybníky 35, 54946 Horní Radechová

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Horní Rybníky,
  Horní Rybníky 29,
  549 41 Zábrodí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Horní Rybníky,
  Horní Rybníky 29,
  549 41 Zábrodí

 • 4.3 Úřední hodiny

  Schůzka s ředitelkou dle tel. nebo mailové dohody, úřední hodiny vedoucí školní jídelny: Po-Pá 13,30-14,30hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 727 965 765

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.mshornirybniky.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  mshornirybniky@mshornirybniky.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  mshornirybniky@mshornirybniky.cz 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-3954053369/0800

6. IČ

71294198

7. DIČ

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: mshornirybniky@mshornirybniky.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): i2r8kk7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

Osobně: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřská škola Horní Rybníky, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.