Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5
Podzimáčci
6
Podzimáčci
7
Podzimáčci
8
Podzimáčci
9
Podzimáčci
10
Podzimáčci
11
Podzimáčci
12
Podzimáčci
13
Podzimáčci
14
Podzimáčci
15
Podzimáčci
16
Podzimáčci
17
Podzimáčci
18
Podzimáčci
19
Podzimáčci
20
Podzimáčci
21
Podzimáčci
22
Podzimáčci
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Horní Rybníky

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel - Obec Zábrodí, Horní Rybníky 35, 54946 Horní Radechová

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Horní Rybníky,
  Horní Rybníky 29,
  549 41 Zábrodí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Horní Rybníky,
  Horní Rybníky 29,
  549 41 Zábrodí

 • 4.3 Úřední hodiny

  Schůzka s ředitelkou dle tel. nebo mailové dohody, úřední hodiny vedoucí školní jídelny: Po-Pá 13,30-14,30hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 727 965 765

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.mshornirybniky.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  mshornirybniky@mshornirybniky.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  mshornirybniky@mshornirybniky.cz 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-3954053369/0800

6. IČ

71294198

7. DIČ

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: mshornirybniky@mshornirybniky.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): i2r8kk7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

Osobně: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní Rybníky 29, 549 41 Zábrodí

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřská škola Horní Rybníky, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.